If you can read this, your browser does not support the HTML5 Canvas.
Share selection:

DAN D – 4. međunarodni festival dizajna : Dizajn i grad

Posted on 10/06/2013 by Design Rack

Od svog osnutka 2010. godine Dan D se etablirao u mjesto susreta i kreativne razmjene studenata dizajna i mladih autora iz područja cijele jugoistočne Europe, te brojne zainteresirane publike i zajednice koja ga prati i posjećuje.

Najveće novosti ovogodišnjeg festivala su nova lokacija održavanja te programsko i vremensko proširivanje festivala na čitav tjedan. Kao i prošle godine, trodnevna jezgra ovogodišnjeg festivala odvijat će se od 14. do 16. lipnja – na novoj lokaciji unutar bivše industrijske zone TŽV Gredelj.

Ovogodišnja tema Dana D je “Dizajn i grad”, referirajući se na dizajn i javni gradski prostor. Cilj ovog tematski precizno definiranog izdanja festivala je propitati odnos svih vidova dizajnerske aktivnosti i urbanog prostora, odnosno pokazati: na koje sve načine dizajn mijenja lica gradova u kojima živimo, kako okupira našu pažnju i utječe na naše ponašanje u javnom prostoru, na koje načine vizualno komuniciranje u prostoru grada provocira i potiče javnu diskusiju o bitnim temama, te kako dizajn mapira grad.

Za sve informacije i program festivala kliknite na službenu stranicu.