Dvanaest mačaka i dvije boce rakije

Vera pije čaj s rakijom i bazdi kao mornar, Vera voli mačke svoje, svih dvanaestak njih, ona ima stan s tapetama. Naša junakinja se boji da će postati Vera za kojih dvanaestak mačaka i dvije boce rakije.