Iracionalnost brojeva

Lako mu je bilo shvatiti kako se na papiru izračunaju stvari kad je znao da je to naučeno od malena, da je to samo fiktivna znanost brojanja. Ova realna i organska ga je zanimala. Odnosno mučila.