Draga Komparak – Our Wardrobe

Interesantan koncept društveno-korisne police, osmišljen je u svrhu izmjenjivanja odjeće, obuće na ulici. By Draga Komparak for Young Balkan Designers 2014.

Video by: Marina Andrijašević