Influencer

Zazvoni telefon u daljini. Ponadao se da je netko tko će ga spasiti iz ovog leda. Ponadao se da je ona. Da će mu reći da je sve u redu, da ga čeka ispred njihova čamca i da je na njemu iako je zaleđen te da ga samo čeka da položi svoju glavu na njene grudi.