Ladies Pon Style @ Femme Attack, Aquarius

Ladies Pon Style plesna skupina koja se sastoji od
8 članova: Martina Drezga, Nives Poznanović, Magdalena Slović, Tea Mišić, Ana Herceg, Petra Velijević, Ivana Pfeiffer, Amalija Klobučar