If you can read this, your browser does not support the HTML5 Canvas.
Share selection:

Vojko Obersnel o Galebu i Titu @ Republika Festival

Posted on 29/10/2013 by Republika Festival

Gradonačelnik Rijeke, Vojko Obersnel, naglasio je važnost održavanja i inicijativu ovog novog Festivala, a to je njegova kulturna, zabavna i turistička dimenzija. Vodeći se činjenicom da su kreativne industrije od velike važnosti i prioriteti europskih fondova – Creative Europe – kreativne industrije definitivno su budućnost u kulturnoj politici Grada Rijeke. Ovim projektom Rijeka će se pozicionirati kao regionalni centar kreativnih industrija i europski festivalski centar te mjesto umrežavanja profesionalaca iz područja kreativnih industrija na međunarodnoj razini.

Cilj ove manifestacije je pozicioniranje Rijeke kao regionalnog centra kreativnih industrija i europskog festivalskog centra, stvaranje alternativne edukativne platforme za mlade kreativce i privlačenje novih turista u Rijeku.